America Centrală

patea sudică a Americii de Nord
America > America de Nord > America Centrală

America Centrală este partea de sud a Americii de Nord. Din ea fac parte următoarele țări:

Kesk-Ameerika